Inhoud

 1. Geen paragrafen H1 - Voorwoord
 2. Geeft paragrafen weer H2 - Wat is JavaScript?
  1. §1. Wat kun je met JavaScript?
  2. §2. De script-tag
  3. §3. Opdrachten
 3. Geeft paragrafen weer H3 - Statements (opdrachten)
  1. §1. Wat zijn statements?
  2. §2. Functie document.write
  3. §3. Commentaar
  4. §4. Functie alert
  5. §5. Opdrachten
 4. Geeft paragrafen weer H4 - Variabelen
  1. §1. Wat is een variabele?
  2. §2. Variabelen maken en gebruiken
  3. §3. Functie prompt
  4. §4. Operatoren
  5. §5. Strings
  6. §6. Opdrachten
 5. Geeft paragrafen weer H5 - Functies
  1. §1. Wat is een functie?
  2. §2. Functies maken en gebruiken
  3. §3. Functies die iets teruggeven
  4. §4. Parameters en argumenten
  5. §5. De scope van variabelen
  6. §6. Opdrachten
 6. Geeft paragrafen weer H6 - Loops en voorwaarden
  1. §1. Wat zijn loops en voorwaarden?
  2. §2. Het if-else statement
  3. §3. Vergelijkingen en hun operatoren
  4. §4. Functie confirm
  5. §5. Het switch-statement
  6. §6. De while-loop
  7. §7. De for-loop
  8. §8. Stoppen door break
  9. §9. Opdrachten
 7. Geeft paragrafen weer H7 - Events
  1. §1. Wat is een event?
  2. §2. Events maken en gebruiken
  3. §3. Welke events zijn er?
  4. §4. Variabele this
  5. §5. Variabele window.event
  6. §6. Opdrachten
 8. Geeft paragrafen weer H8 - Array
  1. §1. Wat is een Array?
  2. §2. Een Array maken en gebruiken
  3. §3. Een Array doorlopen
  4. §4. Een associatieve array
  5. §5. De for-in loop
  6. §6. Opdrachten
 9. Geeft paragrafen weer H9 - Objecten
  1. §1. Wat is een object?
  2. §2. Verschil object en variabele
  3. §3. Eigenschappen
  4. §4. Methodes
  5. §5. Eigenschappen en methodes
  6. §6. Opdrachten
 10. Geeft paragrafen weer H10 - Globale objecten
  1. §1. Wat zijn globale objecten?
  2. §2. Het window object
  3. §3. Het document object
  4. §4. Het Math object
  5. §5. Standaard HTML-Element object
  6. §6. Een HTML-Table object
  7. §7. Opdrachten

Hoofdstuk 4 - Opdracht 7

De opdracht:

Maak een scriptje waarin je om iemands naam en leeftijd vraagt (2 prompt-boxjes dus). Laat dan vervolgens een alert-boxje zien met de volgende tekst:
Hoi ,
ik ben jaar ouder dan jij!

Waarbij je door de eerder verkregen naam vervangt en door het verschil in leeftijd tussen jou en die ander. Het is hierbij niet erg als er komt te staan ik ben -3 jaar ouder dan jij! als je 3 jaar jonger bent.

Je mag er weer vanuit gaan dat de ingevulde leeftijd een geldige leeftijd is.

Het antwoord:

Je zal dus strings aan elkaar moeten plakken door middel van +.
Merk op dat er haakjes om 16 - leeftijd (r3) staan, dit is omdat een minteken geen voorrang heeft op een plusteken. Dus zou 16 gewoon aan de string worden toegevoegd, waarna het minteken zal proberen de variabele leeftijd van de string af te trekken. Maar dat gaat niet, want je kan niks van een string aftrekken.

JavaScript:
 1. var naam = prompt("Wat is je naam?", '');
 2. var leeftijd = prompt("Wat is je leeftijd?", '');
 3.  
 4. alert("Hoi " + naam + ",\nik ben " + (16 - leeftijd) + " jaar ouder dan jij!");
 5. // Ik ben 16, vandaar die 16. Die moet je natuurlijk vervangen door je eigen leeftijd.