Inhoud

 1. Geen paragrafen H1 - Voorwoord
 2. Geeft paragrafen weer H2 - Wat is JavaScript?
  1. §1. Wat kun je met JavaScript?
  2. §2. De script-tag
  3. §3. Opdrachten
 3. Geeft paragrafen weer H3 - Statements (opdrachten)
  1. §1. Wat zijn statements?
  2. §2. Functie document.write
  3. §3. Commentaar
  4. §4. Functie alert
  5. §5. Opdrachten
 4. Geeft paragrafen weer H4 - Variabelen
  1. §1. Wat is een variabele?
  2. §2. Variabelen maken en gebruiken
  3. §3. Functie prompt
  4. §4. Operatoren
  5. §5. Strings
  6. §6. Opdrachten
 5. Geeft paragrafen weer H5 - Functies
  1. §1. Wat is een functie?
  2. §2. Functies maken en gebruiken
  3. §3. Functies die iets teruggeven
  4. §4. Parameters en argumenten
  5. §5. De scope van variabelen
  6. §6. Opdrachten
 6. Geeft paragrafen weer H6 - Loops en voorwaarden
  1. §1. Wat zijn loops en voorwaarden?
  2. §2. Het if-else statement
  3. §3. Vergelijkingen en hun operatoren
  4. §4. Functie confirm
  5. §5. Het switch-statement
  6. §6. De while-loop
  7. §7. De for-loop
  8. §8. Stoppen door break
  9. §9. Opdrachten
 7. Geeft paragrafen weer H7 - Events
  1. §1. Wat is een event?
  2. §2. Events maken en gebruiken
  3. §3. Welke events zijn er?
  4. §4. Variabele this
  5. §5. Variabele window.event
  6. §6. Opdrachten
 8. Geeft paragrafen weer H8 - Array
  1. §1. Wat is een Array?
  2. §2. Een Array maken en gebruiken
  3. §3. Een Array doorlopen
  4. §4. Een associatieve array
  5. §5. De for-in loop
  6. §6. Opdrachten
 9. Geeft paragrafen weer H9 - Objecten
  1. §1. Wat is een object?
  2. §2. Verschil object en variabele
  3. §3. Eigenschappen
  4. §4. Methodes
  5. §5. Eigenschappen en methodes
  6. §6. Opdrachten
 10. Geeft paragrafen weer H10 - Globale objecten
  1. §1. Wat zijn globale objecten?
  2. §2. Het window object
  3. §3. Het document object
  4. §4. Het Math object
  5. §5. Standaard HTML-Element object
  6. §6. Een HTML-Table object
  7. §7. Opdrachten

Hoofdstuk 5 - Opdracht 5

De opdracht:

Maak een script waarin je 1 globale variabele aanmaakt, en gelijk de waarde 0 geeft. Je maakt ook een functie in dit script, deze functie heeft 1 parameter en je maakt in die functie een lokale variabele aan (d.w.z: een variabele die alleen zichtbaar is in die functie). Je mag zelf een waarde voor die lokale variabele kiezen.
Vervolgens telt die functie zijn parameter, de globale variabele en de lokale variabele bij elkaar op en laat hij zien wat het resultaat daarvan is (met alert() of document.write()).
Roep de functie twee keer met hetzelfde argument aan, en een keer met een ander argument. Zorg dat de uitvoer alle drie de keren anders is.

Het antwoord:

Door de waarde van de globale variabele te veranderen kun je ook de uitvoer van de functie aanpassen.

JavaScript:
 1. // Globale variabele aanmaken:
 2. var globaleVar = 0;
 3.  
 4. // Functie aanmaken
 5. function f(x)
 6. {
 7. var lokaleVariabele = 42;
 8. document.write(globaleVar + x + lokaleVariabele + "<br />");
 9. }
 10.  
 11. // Functie 3x gebruiken:
 12. f(11); // Een keer met een ander argument
 13. f(80); // Twee keer met hetzelfde argument
 14. globaleVar = 10; // Dus zal de globale variabele aangepast moeten worden om de uitvoer te veranderen
 15. f(80); // Tweede keer met hetzelfde argument