Inhoud

 1. Geen paragrafen H1 - Voorwoord
 2. Geeft paragrafen weer H2 - Wat is JavaScript?
  1. §1. Wat kun je met JavaScript?
  2. §2. De script-tag
  3. §3. Opdrachten
 3. Geeft paragrafen weer H3 - Statements (opdrachten)
  1. §1. Wat zijn statements?
  2. §2. Functie document.write
  3. §3. Commentaar
  4. §4. Functie alert
  5. §5. Opdrachten
 4. Geeft paragrafen weer H4 - Variabelen
  1. §1. Wat is een variabele?
  2. §2. Variabelen maken en gebruiken
  3. §3. Functie prompt
  4. §4. Operatoren
  5. §5. Strings
  6. §6. Opdrachten
 5. Geeft paragrafen weer H5 - Functies
  1. §1. Wat is een functie?
  2. §2. Functies maken en gebruiken
  3. §3. Functies die iets teruggeven
  4. §4. Parameters en argumenten
  5. §5. De scope van variabelen
  6. §6. Opdrachten
 6. Geeft paragrafen weer H6 - Loops en voorwaarden
  1. §1. Wat zijn loops en voorwaarden?
  2. §2. Het if-else statement
  3. §3. Vergelijkingen en hun operatoren
  4. §4. Functie confirm
  5. §5. Het switch-statement
  6. §6. De while-loop
  7. §7. De for-loop
  8. §8. Stoppen door break
  9. §9. Opdrachten
 7. Geeft paragrafen weer H7 - Events
  1. §1. Wat is een event?
  2. §2. Events maken en gebruiken
  3. §3. Welke events zijn er?
  4. §4. Variabele this
  5. §5. Variabele window.event
  6. §6. Opdrachten
 8. Geeft paragrafen weer H8 - Array
  1. §1. Wat is een Array?
  2. §2. Een Array maken en gebruiken
  3. §3. Een Array doorlopen
  4. §4. Een associatieve array
  5. §5. De for-in loop
  6. §6. Opdrachten
 9. Geeft paragrafen weer H9 - Objecten
  1. §1. Wat is een object?
  2. §2. Verschil object en variabele
  3. §3. Eigenschappen
  4. §4. Methodes
  5. §5. Eigenschappen en methodes
  6. §6. Opdrachten
 10. Geeft paragrafen weer H10 - Globale objecten
  1. §1. Wat zijn globale objecten?
  2. §2. Het window object
  3. §3. Het document object
  4. §4. Het Math object
  5. §5. Standaard HTML-Element object
  6. §6. Een HTML-Table object
  7. §7. Opdrachten

Hoofdstuk 5 - Opdracht 7

De opdracht:

Maak een functie die de volgende tekst op het scherm zet:
Ik ben x keer aangeroepen!
Waarbij x wordt vervangen door het aantal keer dat de functie is aangeroepen. De functie mag geen argument mee krijgen. Roep de functie 10x aan, zodat de uitvoer als volgt is:
Ik ben 1 keer aangeroepen!
Ik ben 2 keer aangeroepen!
Ik ben 3 keer aangeroepen!
Ik ben 4 keer aangeroepen!
Ik ben 5 keer aangeroepen!
Ik ben 6 keer aangeroepen!
Ik ben 7 keer aangeroepen!
Ik ben 8 keer aangeroepen!
Ik ben 9 keer aangeroepen!
Ik ben 10 keer aangeroepen!

Extra: als je het kan, probeer dan maar 1 statement te gebruiken in de functie.

Het antwoord:

Door een globale variabele aan te maken kun je de functie toch laten bijhouden hoe vaak hij aangeroepen is.

JavaScript:
 1. // Maak de globale variabele
 2. var counter = 0;
 3.  
 4. // Maak de functie
 5. function f()
 6. {
 7. // In 1 statement:
 8. document.write("Ik ben <b>" + (++counter) + "</b> keer aangeroepen!<br />");
 9.  
 10. // In 2 statements:
 11. /*
 12.   counter += 1;
 13.   document.write("Ik ben <b>"+counter+"</b> keer aangeroepen!<br />");
 14.   */
 15. }
 16.  
 17. // Roep de functie 10x aan
 18. f(); f(); f(); f(); f();
 19. f(); f(); f(); f(); f();