Inhoud

 1. Geen paragrafen H1 - Voorwoord
 2. Geeft paragrafen weer H2 - Wat is JavaScript?
  1. §1. Wat kun je met JavaScript?
  2. §2. De script-tag
  3. §3. Opdrachten
 3. Geeft paragrafen weer H3 - Statements (opdrachten)
  1. §1. Wat zijn statements?
  2. §2. Functie document.write
  3. §3. Commentaar
  4. §4. Functie alert
  5. §5. Opdrachten
 4. Geeft paragrafen weer H4 - Variabelen
  1. §1. Wat is een variabele?
  2. §2. Variabelen maken en gebruiken
  3. §3. Functie prompt
  4. §4. Operatoren
  5. §5. Strings
  6. §6. Opdrachten
 5. Geeft paragrafen weer H5 - Functies
  1. §1. Wat is een functie?
  2. §2. Functies maken en gebruiken
  3. §3. Functies die iets teruggeven
  4. §4. Parameters en argumenten
  5. §5. De scope van variabelen
  6. §6. Opdrachten
 6. Geeft paragrafen weer H6 - Loops en voorwaarden
  1. §1. Wat zijn loops en voorwaarden?
  2. §2. Het if-else statement
  3. §3. Vergelijkingen en hun operatoren
  4. §4. Functie confirm
  5. §5. Het switch-statement
  6. §6. De while-loop
  7. §7. De for-loop
  8. §8. Stoppen door break
  9. §9. Opdrachten
 7. Geeft paragrafen weer H7 - Events
  1. §1. Wat is een event?
  2. §2. Events maken en gebruiken
  3. §3. Welke events zijn er?
  4. §4. Variabele this
  5. §5. Variabele window.event
  6. §6. Opdrachten
 8. Geeft paragrafen weer H8 - Array
  1. §1. Wat is een Array?
  2. §2. Een Array maken en gebruiken
  3. §3. Een Array doorlopen
  4. §4. Een associatieve array
  5. §5. De for-in loop
  6. §6. Opdrachten
 9. Geeft paragrafen weer H9 - Objecten
  1. §1. Wat is een object?
  2. §2. Verschil object en variabele
  3. §3. Eigenschappen
  4. §4. Methodes
  5. §5. Eigenschappen en methodes
  6. §6. Opdrachten
 10. Geeft paragrafen weer H10 - Globale objecten
  1. §1. Wat zijn globale objecten?
  2. §2. Het window object
  3. §3. Het document object
  4. §4. Het Math object
  5. §5. Standaard HTML-Element object
  6. §6. Een HTML-Table object
  7. §7. Opdrachten

Hoofdstuk 6 - Opdracht 6

De opdracht:

Neem weer de rekenmachine uit opdracht 2, alleen pas dit keer (minstens een keer, maar mag vaker als je dat handig lijkt) een switch statement toe in het script.

Het antwoord:

Al die if-else statements in de functie om te bepalen of er nou plus, min, keer of gedeeld moet worden gedaan kunnen beter vervangen worden door een switch statement.

JavaScript:
 1. function rekenmachine()
 2. {
 3. var a = prompt("Geef het eerste getal", '')*1;
 4. if(isNaN(a))
 5. {
 6. alert("Ongeldige invoer, voer een getal in!");
 7. return;
 8. }
 9.  
 10. var operatie = prompt("Voer in wat u wilt doen:\nplus\nmin\nkeer\ndelen", 'plus');
 11. if(operatie != "plus" && operatie != "min" && operatie != "keer" && operatie != "delen")
 12. {
 13. alert("Ongeldige invoer, voer plus, min, keer of delen in!");
 14. return;
 15. }
 16.  
 17. var b = prompt("Geef het tweede getal", '')*1;
 18. if(isNaN(a))
 19. {
 20. alert("Ongeldige invoer, voer een getal in!");
 21. return;
 22. }
 23.  
 24. switch(operatie)
 25. {
 26. case "plus":
 27. alert(a+" + "+b+" = "+(a + b));
 28. break;
 29. case "min":
 30. alert(a+" - "+b+" = "+(a - b));
 31. break;
 32. case "keer":
 33. alert(a+" * "+b+" = " + a * b);
 34. break;
 35. case "delen":
 36. alert(a+" / "+b+" = " + a / b);
 37. break;
 38. }
 39. }
 40.  
 41. rekenmachine();