Inhoud

 1. Geen paragrafen H1 - Voorwoord
 2. Geeft paragrafen weer H2 - Wat is JavaScript?
  1. §1. Wat kun je met JavaScript?
  2. §2. De script-tag
  3. §3. Opdrachten
 3. Geeft paragrafen weer H3 - Statements (opdrachten)
  1. §1. Wat zijn statements?
  2. §2. Functie document.write
  3. §3. Commentaar
  4. §4. Functie alert
  5. §5. Opdrachten
 4. Geeft paragrafen weer H4 - Variabelen
  1. §1. Wat is een variabele?
  2. §2. Variabelen maken en gebruiken
  3. §3. Functie prompt
  4. §4. Operatoren
  5. §5. Strings
  6. §6. Opdrachten
 5. Geeft paragrafen weer H5 - Functies
  1. §1. Wat is een functie?
  2. §2. Functies maken en gebruiken
  3. §3. Functies die iets teruggeven
  4. §4. Parameters en argumenten
  5. §5. De scope van variabelen
  6. §6. Opdrachten
 6. Geeft paragrafen weer H6 - Loops en voorwaarden
  1. §1. Wat zijn loops en voorwaarden?
  2. §2. Het if-else statement
  3. §3. Vergelijkingen en hun operatoren
  4. §4. Functie confirm
  5. §5. Het switch-statement
  6. §6. De while-loop
  7. §7. De for-loop
  8. §8. Stoppen door break
  9. §9. Opdrachten
 7. Geeft paragrafen weer H7 - Events
  1. §1. Wat is een event?
  2. §2. Events maken en gebruiken
  3. §3. Welke events zijn er?
  4. §4. Variabele this
  5. §5. Variabele window.event
  6. §6. Opdrachten
 8. Geeft paragrafen weer H8 - Array
  1. §1. Wat is een Array?
  2. §2. Een Array maken en gebruiken
  3. §3. Een Array doorlopen
  4. §4. Een associatieve array
  5. §5. De for-in loop
  6. §6. Opdrachten
 9. Geeft paragrafen weer H9 - Objecten
  1. §1. Wat is een object?
  2. §2. Verschil object en variabele
  3. §3. Eigenschappen
  4. §4. Methodes
  5. §5. Eigenschappen en methodes
  6. §6. Opdrachten
 10. Geeft paragrafen weer H10 - Globale objecten
  1. §1. Wat zijn globale objecten?
  2. §2. Het window object
  3. §3. Het document object
  4. §4. Het Math object
  5. §5. Standaard HTML-Element object
  6. §6. Een HTML-Table object
  7. §7. Opdrachten

Hoofdstuk 6 - Opdracht 14

De opdracht:

Maak een script waar wordt gevraagd hoe vaak een berichtje met de tekst "Hallo wereld, voor de xe keer!" in een alert-box weergegeven moet worden. Waarbij x uiteraard wordt vervangen door het hoeveelste berichtje dit is.
Als de berichtjes allemaal weergegeven zijn wordt opnieuw gevraagd hoeveel berichtjes er moeten verschijnen. Dit gaat net zo lang door totdat de gebruiker stop invoert. Je mag er in deze opdracht vanuit gaan dat de gebruiker alleen maar geldige getallen van 0 of groter invoert (of natuurlijk de tekst stop).
Je mag maar 1 loop in deze opdracht gebruiken.

Het antwoord:

Laat een loop oneindig lang lopen. Stop de loop m.b.v. break wanneer er stop wordt ingevoerd.

JavaScript:
 1. var counter = 0;
 2. var messages = 0;
 3. while(++counter) // Gezien counter altijd 1 of hoger is is dit dus altijd true
 4. {
 5. if(messages <= 0) // Als alle berichtjes zijn weergegeven
 6. {
 7. messages = prompt("Hoeveel berichten wilt u weergeven?\nVoer stop in om te stoppen.", '');
 8. if(messages == "stop")
 9. break; // Stop de oneindige loop
 10. }
 11. alert("Hallo wereld, voor de "+counter+"e keer!");
 12. --messages;
 13. }