Inhoud

 1. Geen paragrafen H1 - Voorwoord
 2. Geeft paragrafen weer H2 - Wat is JavaScript?
  1. §1. Wat kun je met JavaScript?
  2. §2. De script-tag
  3. §3. Opdrachten
 3. Geeft paragrafen weer H3 - Statements (opdrachten)
  1. §1. Wat zijn statements?
  2. §2. Functie document.write
  3. §3. Commentaar
  4. §4. Functie alert
  5. §5. Opdrachten
 4. Geeft paragrafen weer H4 - Variabelen
  1. §1. Wat is een variabele?
  2. §2. Variabelen maken en gebruiken
  3. §3. Functie prompt
  4. §4. Operatoren
  5. §5. Strings
  6. §6. Opdrachten
 5. Geeft paragrafen weer H5 - Functies
  1. §1. Wat is een functie?
  2. §2. Functies maken en gebruiken
  3. §3. Functies die iets teruggeven
  4. §4. Parameters en argumenten
  5. §5. De scope van variabelen
  6. §6. Opdrachten
 6. Geeft paragrafen weer H6 - Loops en voorwaarden
  1. §1. Wat zijn loops en voorwaarden?
  2. §2. Het if-else statement
  3. §3. Vergelijkingen en hun operatoren
  4. §4. Functie confirm
  5. §5. Het switch-statement
  6. §6. De while-loop
  7. §7. De for-loop
  8. §8. Stoppen door break
  9. §9. Opdrachten
 7. Geeft paragrafen weer H7 - Events
  1. §1. Wat is een event?
  2. §2. Events maken en gebruiken
  3. §3. Welke events zijn er?
  4. §4. Variabele this
  5. §5. Variabele window.event
  6. §6. Opdrachten
 8. Geeft paragrafen weer H8 - Array
  1. §1. Wat is een Array?
  2. §2. Een Array maken en gebruiken
  3. §3. Een Array doorlopen
  4. §4. Een associatieve array
  5. §5. De for-in loop
  6. §6. Opdrachten
 9. Geeft paragrafen weer H9 - Objecten
  1. §1. Wat is een object?
  2. §2. Verschil object en variabele
  3. §3. Eigenschappen
  4. §4. Methodes
  5. §5. Eigenschappen en methodes
  6. §6. Opdrachten
 10. Geeft paragrafen weer H10 - Globale objecten
  1. §1. Wat zijn globale objecten?
  2. §2. Het window object
  3. §3. Het document object
  4. §4. Het Math object
  5. §5. Standaard HTML-Element object
  6. §6. Een HTML-Table object
  7. §7. Opdrachten

Hoofdstuk 8 - Opdracht 4

De opdracht:

Maak een script dat elke keer om een landnaam vraagt en daarna om de hoofdstad van dat land. Deze gegevens slaat het script op in een associatieve array.
Als de gebruiker bij het invullen van het land niks invult stopt het invoeren. Vervolgens vrraagt het script aan de gebruiker van welk ingevoerd land hij hoofdstad wil weten. Deze hoofdstad geeft het script weer. Ga er hierbij vanuit dat een gebruiker enkel een landnaam zal invullen die hij tijdens het invoeren van de gegevens ook heeft opgegeven.

Het antwoord:

Zie code.

JavaScript:
 1. // Benodigde variabelen
 2. var steden = new Array();
 3. var land = "";
 4.  
 5. // Vragen om invoer van de landen + hoofdsteden
 6. while((land = prompt("Voer een landnaam in, laat leeg om te stoppen.", '')) != "")
 7. {
 8. steden[land] = prompt("Voer de hoofdstad van "+land+" in", '');
 9. }
 10.  
 11. // Vragen van welk land de hoofdstad weergegeven moet worden
 12. land = prompt("Van welk land wilt u de hoofdstad weergeven?", '');
 13. alert("De hoofdstad van "+land+" is: "+steden[land]);